startsidan
Porträttgalleri
Tyskland Amerika England Frankrike Sovjetunionen Italien Sverige Österrike Japan Slovakien Jugoslavien Norge


Läs om:
klicka för mer info
Eichmann

1906-1962
Läs om Hitler och andra personer Kriget - år för år Läs om Churchill och andra personer När släpptes atombomberna över Nagasaki och Hiroshima? Läs om Hitler och andra personer Läs om Churchill och andra personer
Kriget - år för år
åren före... | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | ...åren efter
1944

Eisenhower Under befäl av den amerikanska överbefälhavaren Dwight D. Eisenhower landstiger amerikanska och engelska trupper i Normandie i Frankrike den 6 juni (D-dagen). De skapar därmed ett brohuvud varifrån de sedan kan rycka fram mot öster och söder. En annan landstigning äger rum på den franska Rivieran.

Ungefär samtidigt som invasionen i Frankrike går ryssarna till anfall på östfronten och går i juli in över den polska östgränsen.
Den Polska motståndsrörelsen, med general Tadeusz Bór-Komorowski (49) i spetsen, tror att de snart skall få hjälp av ryssarna och gör därför Haeften uppror mot tyskarna i Warszawa. Resningen startar den 1 augusti och efter två månaders intensivt motstånd, och efter att ryssarna helt oväntat avblåst sitt anfall utanför staden, tvingas polackerna att kapitulera. Tyskarna kan därför i lugn och ro göra upp räkningen med de polska "rebellerna". En vanvettig terror inleds där SS-trupper mördar cirka 250 000 människor. Hitler ger därefter order om att Warszawa skall jämnas med marken. När Röda armén slutligen erövrade staden den 17 januari året därpå var över 90 % av bebyggelsen förintad.

Stauffenberg Den 20 juli gör ett stort antal tyska antinazistiska ämbetsmän och militärer, bland annat Werner von Haeften, Claus Schenk von Stauffenberg, Albrecht Mertz von Quirnheim och Friedrich Olbricht ett misslyckat bombattentat mot Hitler i dennes högkvarter. Hitler överlever med några mindre skråmor medan 4 andra män omkommer och flera skadas. Hitler tar en gruvlig hämnd - Haeften, Stauffenberg, Quirnheim och Olbricht dödas redan påföljande dag och den närmaste tiden efter händelsen avrättades över 200 människor som på ett eller annat sätt haft med dådet att göra.
Nästan samtidigt görs ett kuppförsök i Berlin men det misslyckas även det.

Olbricht Den 25 augusti faller Paris och 3-4 september tar de allierade Bryssel och Antwerpen. Dagen därpå, den 5 september, förklarar Bulgarien Tyskland krig.
Den 11 september når amerikanska styrkor tyska rikets västgräns, medan Ryssarna riktar in sina anfall på Tysklands allierade.
I norr tvingas Finland den 19 september att sluta vapenstillestånd med Sovjet på villkor att Moskvafredens gränser i stort sett återställs och att garantier ges för att landet i fortsättningen skall föra en sovjetvänlig politik. I söder måste Rumänien och Bulgarien gå över från det tyska lägret till det ryska.

Mot årets slut hårdnar det tyska motståndet och i december sätter en tysk anfall igång i Ardennerområdet (wacht am Rhein).
1945 >>
Källa: The World at War - Dokumentärserie med 16 dvd-skivor
Atlas över andra världskriget
När hände vad? - Världshistoriskt uppslagsbok
Inlagd 2006-09-01 | Uppdaterad 2006-09-01
sajten uppdaterades 2008-10-23 | ©Nina Ringbom 2006-09-03