Kriget - år för år

Åren före | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | Åren efter

1945
Jaltakonferensen
Jaltakonferensen 1945
Under årets fem första månader föll det slutliga avgörandet i striderna mellan Tyskland och dess motståndare. Den 4-11 februari möttes USA:s president Franklin D. Roosevelt (64), englands premiärminister Winston Churchill (71) och sovjets statschef Josef Stalin (67) och deras rådgivare och utrikesministrar för ett politiskt toppmöte i Jalta på Krim. Där utfärdade de en deklaration som gav människorna i de befriade områdena rätt att välja sin egen styrelseform – baserat på fria val och allmän rösträtt. De kom också överens om att Polens östgräns skulle flyttas cirka 30 mil västerut och att Polen dessutom skulle kompenseras med tyska områden i norr och väst. I ett hemligt avtal lovade Sovjetunionen att anfalla Japan efter att Tyskland kapitulerat. Som ersättning för detta skulle Sovjet få tillbaka allt som de förlorat genom det rysk-japanska kriget (1904-1905) och förutom detta även Kurilerna, som är en över 1000 km lång rad av öar.

Karl Dönitz
Karl Dönitz
(1891-1980)
Mellan den 13 och 14 februari bombades den tyska staden Dresden av 772 engelska och 311 amerikanska bombplan. Man använde brandbomber av petroleum som först orsakade brandstormar innan explosionerna jämnade staden med marken. Bränderna var så intensiva att det sägs att personer som stod ute på gatan sögs in i de brinnande huskropparna.

Den 9 mars angrep amerikanerna Tokyo med ett stort flyganfall som dödade och skadade cirka 185 000 och över 250 000 hus brann ner. De japanska husen var bräckliga och byggt med lättantändligt material vilket amerikanerna utnyttjade genom att släppa ner brandbomber.
Den 30 april tog Adolf Hitler självmord och amiral Karl Dönitz (54) tog över som statschef. Tre dagar senare trängde Ryssarna in i Tyskland, gick över floden Oder och omringade Berlin som föll den 3 maj. I väster gick engelsmän och amerikanare över Rhen och etablerade kontakt med ryssarna vid Elbe. Den 7 maj kapitulerade Tyskland utan villkor på alla fronter. Den tyska generalöversten Alfred Jodl (55) skrev under dokumentet som trädde i kraft dagen efter, den 8 maj. Därmed är kriget i Europa slut.

Alfred Jodl
Alfred Jodl
(1890-1946)
I slutet av juli ägde ett konferens rum i Potsdam, Tyskland, mellan den nya amerikanska presidenten Harry S. Truman (61), brittiska premiärministern Clement Attlee (62) (Churchill har efter valnederlag överlämnat posten till Attlee) och Josef Stalin. Syftet med mötet var att komma överens om hur det besegrade Tyskland skulle administreras. De beslutade att Tyskland skulle avrustas, 'denazifieras' och att krigsindustrin skulle förstöras. De ansvariga för kriget skulle dessutom ställas inför en allierad militärdomstol. I väntan på en slutlig fred skulle dessutom Tyskland delas in i fyra ockupationszoner, en amerikansk, en rysk, en fransk och en engelsk. I frågan om Tysklands Östgräns blev de dock inte eniga.

Truman
Harry S. Truman
(1884-1972)
I Stilla havet däremot är inte kriget över. Japanerna är slagna på alla större fronter men de är dock inte besegrade ännu. Den amerikanska ledningen räknar med att japanerna ännu har cirka 2 miljoner man i stridbart skick och ett stort antal kamikazeplan (självmordsattacker med flygplan) redo att försvara det japanska fastlandet. Den japanske kejsaren, Hirohito (1901-1989) och den närmaste gruppen kring honom vill avsluta kriget, men den japanska militärledningen vill ännu inte acceptera en kapitulation. Amerikanerna fortsätter därför med sina anfall och för att få ett snabbt avgörande fäller amerikanerna de två första atombomberna i världshistorien, den första, som kallas för 'Little Boy' över Hiroshima den 6 augusti och den andra, kallad 'Fat man', den 9 augusti över Nagasaki.
Hirohito
Hirohito
(1901-1989)
Totalt uppges över 210 000 människor ha dödats omedelbart och ännu flera sårats eller skadats av radioaktiv strålning, ofta med dödlig utgång. Inga säkra siffror på hur många som dog finns, eftersom många avlidit av strålskador och cancer långt senare.
Några dagar efter sista bomben, den 14 augusti höll kejsar Hirohito ett radiotal där han sa att Japan nu 'måste acceptera det otänkbara och bära det olidliga' - vilket kom att bli andra världskrigets slutord. Dagen efter, den 15 augusti, kapitulerade Japan och den 2 september undertecknades kapitulationshandlingarna ombord på det amerikanska slagskeppet USS Missouri i Tokyobukten.

Den 24 oktober grundades i San Francisco en ny fredbevarande världsorganisation, Förenta nationerna. Konferensen har då redan pågått i flera månader men efter långa och segslitna förhandlingar undertecknas FN-stadgan den 24 oktober.
Inlagd 2006-09-01 | Uppdaterad 2006-09-11
Källor:
The World at War - Dokumentärserie med 16 dvd-skivor
Atlas över andra världskriget
När hände vad? - Världshistoriskt uppslagsbok