startsidan
Porträttgalleri
Tyskland Amerika England Frankrike Sovjetunionen Italien Sverige Österrike Japan Slovakien Jugoslavien Norge


Läs om:
klicka för mer info
Gustav V

1858-1950
Läs om Hitler och andra personer Kriget - år för år Läs om Churchill och andra personer När släpptes atombomberna över Nagasaki och Hiroshima? Läs om Hitler och andra personer Läs om Churchill och andra personer
Personregister
Korta biografier om personer som deltog i andra världskriget.
Efternamn Förnamn Titel/yrke Född Död
Anger Per Diplomat 1913 - 2002
Axmann Artur Hitlerjugend-ledare 1913 - 1996
Barbie Klaus Hauptsturmführer 1913 - 1991
Bernadotte Gustav V Kung 1858 - 1950
Bernadotte Folke Diplomat (Sverige) 1895 - 1948
Bormann Martin Obergruppenführer 1900 - 1945?
Brauchitsch Walter von General 1881 - 1948
Braun Eva Hitlers flickvän 1912 - 1945
Chamberlain Neville Premiärminister (England) 1869 - 1940
Churchill Winston Premiärminister (England) 1874 - 1965
Daladier Édouard Premiärminister (Frankrike) 1884 - 1970
Daluege Kurt SS-officer 1897 - 1946
Dietrich Josef "Sepp" Pansargeneral 1892 - 1966
Dönitz Karl Chef över flottan 1891 - 1980
Eichmann Adolf Obersturmbannführer 1906 - 1962
Eicke Theodor SS-Obergruppenführer 1892 - 1943
Eisenhower Dwight D President, general (USA) 1890 - 1969
Fegelein Hermann Obergruppenführer 1906 - 1945
Frank Hans Officer, Jurist 1900 - 1946
Freisler Roland Domare 1893 - 1945
Galland Adolf General 1912 - 1996
Gaulle Charles de Brigadgeneral (Frankrike) 1890 - 1970
Goebbels Paul Joseph Propagandaminister 1897 - 1945
Grynszpan Herschel Lönnmördare 1921 - 194(3-5)
Guderian Heinz Generalöverste 1888 - 1954
Göring Hermann ÖB för Luftwaffe 1893 - 1946
Haeften Werner von Officer 1908 - 1944
Halder Franz General 1884 - 1972
Hess Rudolf Obergruppenführer 1894 - 1987
Heydrich Reinhard Obergruppenführer 1904 - 1942
Himmler Heinrich Reichsführer-SS 1900 - 1945
Hindenburg Paul von Fältmarskalk, president 1847 - 1934
Hitler Adolf Rikskansler, Führer 1889 - 1945
Höss Rudolf Obersturmbannführer 1900 - 1947
Jodl Alfred Generalstabschef 1890 - 1946
Junge Traudl Hitlers sekreterare 1920 - 2002
Kaltenbrunner Ernst SS-officer (Österrike) 1903 - 1946
Kammler Hans SS-officer 1901 - 1945?
Keitel Wilhelm Generalfältmarskalk 1882 - 1946
Kempka Erich Hitlers chaufför 1910 - 1975
Kesselring Albert Försvarsminster 1881 - 1960
MacArthur Douglas General (USA) 1880 - 1964
Manstein Erich von Generalfältmarskalk 1887 - 1973
Mengele Josef Hauptsturmführer 1911 - 1979
Molotov Vjatjeslav Utrikesminister (Sovjet) 1890 - 1986
Montgomery Bernard Law Fältmarskalk (England) 1887 - 1976
Moulin Jean Moståndsman (Frankrike) 1899 - 1943
Mussolini Benito Diktator (Italien) 1883 - 1945
Müller Heinrich Gestapochef 1900 - ?
Olbricht Friedrich Officer 1888 - 1944
Patton George S. General (Amerika) 1885 - 1945
Pétain Philippe General (Frankrike) 1856 - 1951
Quirnheim Albrecht Mertz von Officer 1905 - 1944
Quisling Vidkun Politiker, officer (Norge) 1887 - 1945
Raeder Erich Amiral 1876 - 1960
Ribbentrop Joachim von Utrikesminister 1893 - 1946
Rommel Erwin Pansargeneral 1891 - 1944
Roosevelt Franklin Delano President (USA) 1882 - 1945
Rosenberg Alfred Nazist 1893 - 1946
Röhm Ernst Grundare av SA 1887 - 1934
Sauckel Fritz Nazist 1894 - 1946
Schindler Oskar Industriman 1908 - 1974
Seyss-Inquart Arthur Inrikesminister 1892 - 1946
Speer Albert Chefsarkitekt 1905 - 1981
Stalin Josef Generalsekreterare (Ryssland) 1879 - 1953
Stauffenberg Claus Schenk von SS-officer 1907 - 1944
Stumpfegger Ludwig Hitlers läkare 1910 - 1945
Tiso Jozef Politiker (Slovakien) 1887 - 1947
Tito Josip Broz Ledare (Jugoslavien) 1892 - 1980
Truman Harry S. President (USA) 1884 - 1972
Wallenberg Raoul Diplomat (Sverige) 1912 - 1947?
Wolff Karl Obergruppenführer 1900 - 1984
Yamamoto Isoroku ÖB för flottan (Japan) 1884 - 1943
Zjukov Georgij Militär (Ryssland) 1896 - 1974
 
sajten uppdaterades 2008-10-23 | ©Nina Ringbom 2006-09-03