Personregister

Korta biografier om personer som deltog i andra världskriget.

Efternamn Förnamn Titel/yrke Levde
Axmann Artur Hitlerjugend-ledare 1913-1996
Barbie Klaus Hauptsturmführer 1913-1991
Bernadotte Folke Diplomat (Sverige) 1895-1948
Bernadotte Gustav V Kung 1858-1950
Bormann Martin Obergruppenführer 1900-1945?
Brauchitsch Walter von General 1881-1948
Braun Eva Hitlers flickvän 1912-1945
Chamberlain Neville Premiärminister (England) 1869-1940
Churchill Winston Premiärminister (England) 1874-1965
Daladier Édouard Premiärminister (Frankrike) 1884-1970
Dietrich Josef "Sepp" Pansargeneral 1892-1966
Eichmann Adolf Obersturmbannführer 1906-1962
Eicke Theodor SS-Obergruppenführer 1892-1943
Fegelein Hermann Obergruppenführer 1906-1945
Goebbels Paul Joseph Propagandaminister 1897-1945
Göring Hermann ÖB för Luftwaffe 1893-1946
Hess Rudolf Obergruppenführer 1894-1987
Heydrich Reinhard Obergruppenführer 1904-1942
Himmler Heinrich Reichsführer-SS 1900-1945
Hitler Adolf Rikskansler, Führer 1889-1945
Junge Traudl Hitlers sekreterare 1920-2002
Keitel Wilhelm Generalfältmarskalk 1882-1946
Pétain Philippe General (Frankrike) 1856-1951
Speer Albert Chefsarkitekt 1905-1981
Wallenberg Raoul Diplomat (Sverige) 1912-1947?