Ordförklaringar

Gauleiter
Den högste lokale partifunktionären i nazistpartiet. En Gauleiter fanns placerad i varje delstat, ockuperat område samt i varje större stad.

Gestapo
Gestapo var den officiella säkerhetspolisen i Tyskland från 1933 till 1945. Hermann Göring grundade Gestapo 26 april 1933 och under andra världskriget hade organisationen omkring 45 000 medlemmar. Deras uppgift var att efterforska och bekämpa alla som kunde vara skadliga för staten - och eftersom de var särskilt undantagna att stå till ansvar för sina handlingar kunde de gå ganska hårt fram. 1936 blev Reinhard Heydrich chef för Gestapo. Dödskallen brukar sägas vara Gestapos logotype.

Gruppenführer
SS’ motsvarighet till generallöjtnant.

NF NF - också kallat folkförbundet - var en internationell organisation som kan sägas vara en föregångare till FN (Förenta Nationerna). NF grundades 1920 och upphörde 1946, och organisationens syfte var att bevara freden i världen.

Gruppenführer
SS’ motsvarighet till generallöjtnant.

Obergruppenführer
SS’ motsvarighet till general.

Oberstgruppenführer
SS’ motsvarighet till generalöverste.

NSDAP
NSDAP var nazisternas parti som leddes av Adolf Hitler. NSDAP står för Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei som översatt till svenska blir Nationalsocialistiska tyska arbetarepartiet. Mest känt är det dock som Nazistpartiet.

RAF
RAF är en förkortning av Royal Air Force och är Storbritanniens flygvapen.

RSHA
RSHA är förkortning av Reichssicherheitshauptamt vilket på svenska blir rikssäkerhetsöverstyrelsen. RSHA grundades i september 1939 som en sammanslagning av SD, Gestapo och Kripo (kriminalpolisen). Organisationens syfte var att "bekämpa rikets alla fiender". Som "fiender" såg de komunister, judar, zigenare, frimurare och andra oönskade raser. Chef för RSHA var först Reinhard Heydrich och därefter Ernst Kaltenbrunner fram till krigets slut.

SA
SA är förkortning av SturmAbteilung som betyder "stormavdelning" eller "stormtrupper" (eller egentligen stormdepartementet) på svenska. SA bildades 1921 för att skydda nazistiska möten och störa motståndarnas. När nazisterna kom till makten ville SA, som då hade 4 miljoner medlemmar, göra en "andra revolt" och förinta armén. Detta ville inte Hitler och under De långa knivarnas natt i juli 1934 mördades SA:s ledare Ernst Röhm (46). Han blev skjuten på nära håll efter att han vägrat att ta självmord. Mordet på honom ledde till att SA förlorade sin makt och ersattes av SS (se nedan).

SD
SD är förkortning av SicherheitsDienst (underrättelsetjänst, säkerhetsvakt) och var NSDAP:s underrätelsetjänst och inordnat under SS. SD grundades 1932 och hade inga polisiära befogenheter på tyskt territorium, utan fungerade som SS säkerhetsunderrättelsetjänst inom landet och som Tysklands civila underättelsetjänst utomlands. SD betraktades som en systerorganisation till Gestapo.

SS
SS är förkortning av SchutzStaffel som betyder "skyddskåren" på svenska. Från början var SS uppgift att vara livvakt åt Adolf Hitler och att vakta NSDAP:s partimöten. När Heinrich Himmler blev SS-chef byggde han ut styrkan från 280 man - till 250 000 vid andra världskrigets utbrott. Hitler gav SS kontrollen över samtliga koncentrationsläger inklusive befogenheter att kontrollera de ockuperade ländernas statsorgans maktutövande.

Standartenführer
SS’ motsvarighet till överste.