Paul Joseph Goebbels

Titel:
Tysk upplysning- och propagandaminister 1933-1945
Levde: 
1897 - 1945  (48 år - självmord)
Historia
Joseph Goebbels föddes den 29 oktober 1897 i Rheydt, Rhenlandet, som son till Friedrich Goebbels (1867-1929) och dennes hustru Maria Odenhausen i en strängt katolsk medelklassfamilj. Han gick i en romersk-katolsk skola och fortsatte sedan att läsa litteraturhistoria och filosofi på universitetet i Heidelberg för den judiske professorn Friedrich Gundolf (1880-1931). Goebbels doktorerade även i ämnet den tidiga romantiken.

Hans ansökan om att delta i första världskriget blev 1914 avslagen eftersom han hade fel på en fot och haltade, vilket troligen var resultatet av den polio han hade som barn. Haltandet sägs ha varit en psykisk påfrestning för honom hela livet. De kommande tio åren tillbringade han med att skriva noveller, pjäser och dikter. Goebbels försökte att livnära sig som författare men misslyckades totalt. Motgången skyllde han på judarna som han trodde ägde alla bokförlag. Han var cirka 25 år gammal när han gick med i det nazistiska partiet NSDAP. Där visade han snart upp sin skarpa intelligens, talarkonst och sinne för dramatiska och teatraliska effekter. Goebbels skrev om sitt första möte med Adolf Hitler i sin dagbok: "Han skakar min hand. Som en gammal vän. Och dessa stora blåa ögon. Som stjärnor. Han är glad att se mig. Jag är i himlen. Den mannen har allting som krävs för att bli kung."
Hitler själv kom så småningom att beundra Geobbels för dennes stora talang som skribent och talare vilket han så skickligt använde sig av för att göra propaganda för partiet. De var båda intresserade av propaganda och planerade tillsammans hur NSDAP skulle vinna den tyska befolkningens support. Goebbels startade 1927 partiets nazistiska tidning Der Angriff (angreppet) som i början kom ut med två nummer i veckan och från 1940 dagligen.

1928 utnämndes Goebbels och Hermann Göring inklusive tio andra till medlemmar av riksdagen. Strax efteråt blev Goebbels utnämnd till partiets propagandamininster. Han älskade att kalla sig själv för "herr doktor".

Magda Behrend Quandt Goebbels Vid ett partimöte 1930 mötte Goebbels (33) Magda Quandt (född Behrend) (29) som var en hängiven nazist. De gifte sig året därpå med Hitler som bröllopsvittne. Magda hade varit gift förut och hade från det äktenskapet sonen Harald Quandt (1921-1967). Magda och Goebbels fick med tiden sex barn, som alla hade förnamn som började på "H" för att hedra Hitler.
1) Helga Susanne 1932
2) Hildegard (Hilde) Traudel 1934
3) Helmut Christian 1935
4) Hedwig (Hedda) Johanna 1937
5) Holdine (Holde) Kathrin 1938
6) Heidrun (Heide) Elisabeth 1940

Goebbels med sina sex barn Man skulle kunna säga att Goebbels var Hitlers röst. Han iscensatte på ett perfekt sätt Hitlers taktik att erövra massorna genom provokation och att dra fördel av reaktionen hos kommunismens motståndare. Propagandan var ett av århundradets mäktigaste vapen, ett bra verktyg att glorifiera Führern, vilket Hitler uppskattade mycket.
Inom området för information upptäckte han att han kunde leda massorna. Enligt Goebbels behövde partiet sånger, hjältar och martyrer. Han spred lögner i tidskriften "Der Angriff" (angreppet) där han bedrev aggressiva kampanjer mot regimkritiker. Med tiden myntade han slagordet: " Ein Volk, ein Reich, ein Fuhrer" (ett folk, ett rike, en ledare).
Goebbels muntliga instruktioner var att partiet, NSDAP, inte fick framstå som anstiftare av demonstrationer eftersom detta inte såg bra ut utåt sett. Sanningen var dock att han tänkte både planera och genomföra dem. Hans provokationer ledde bland annat till att judiska synagogor och butiker förstördes och att tusentals judar greps.
Han producerade massor av film som gick ut på att vinna folkets tillit. På ett par månader tog han kontrollen över den tyska filmindustrin och därefter över litteraturen. Han listade förbjudna böcker och tog även över de största bokförlagen och blev på några få år en av de mäktigaste och mest fruktade männen i Tyskland. Han brann för den nya konsten - biofilm, och hade privat en biograf där han visade de filmer han själv hade förbjudit andra att se - vilket var amerikanska filmer. Filmerna om Tarzan förbjöds dock eftersom hjälten var allför lättklädd.

Joseph Goebbels Den 10 augusti 1941 skrev Goebbels i sin dagbok: "Jag har börjat sysselsätta mig på allvar med judefrågan. När Fuhrern bemyndigade mig att införa ett obligatoriskt märke för judarna funderade jag på att tillgripa andra sätt som kunde göra märket mer synligt. Jag gav order om att judarna skulle portförbjudas i stadens centrum och att de skulle exkluderas från offentligt liv. "

Den 27 mars 1942 skrev han följande: "Judarna i Generalguvernementet Polen har sänts österut, förbi Ljubljana. Vi måste ta till drastiska åtgärder. Det finns ingen anledning att skriva ner det i detalj men av tidigare nämnda judar blir det inte många kvar. Vi kan bara säga att 60 procent måste elimineras och att bara 40 procent kommer att sättas i arbete. De kommer att behandlas på ett sätt som kan kallas barbariskt men som de helt och hållet förtjänar" .

Då Tyskland gick mot förlust ombads Goebbels genomföra en total mobilisering. Honnörsorden blev "i uppoffringens anda". Hans sista tal på Berlins idrottspalats sägs ha varit oförglömligt. Varje mening och varje gest hade övats in under dagen. Han ville att den allmänna opinionen skulle vara för det "totala kriget" – även på hemmafronten.
I talet sa han bland annat: "Britterna hävdar att det tyska folket kämpar emot regeringens åtgärder för det totala kriget. Folket, säger britterna, vill ha kapitulation. Jag frågar er: Vill ni ha det totala kriget? Låt nationen resa sig! Och låt stormen härja fritt!"
Detta blev hans berömda tal - hur man får människor att tappa huvudet. Publiken jublade och en enorm flagga med texten "Totaler Krieg" hängde längs taket. Samma kväll skall Goebbels ha sagt: "Om jag hade beordrat dem att hoppa på stolarna skulle de ha gjort det".
Med envishet sporrade han tyskarna att inte ge upp kriget. Han värvade gamla män och unga pojkar, och trots att de höll på att förlora kriget lyckades Goebbels hålla truppernas moral uppe. I sina tal sa han det som folket ville höra, och ända till slutet sporrade han människorna till krig och hjältedöd. Han lyckades övertyga många att kriget fortfarande gick att vinna.
När krigsslutet närmade sig utsågs Goebbels till Berlins försvarare, och för första gången i sitt liv bar han officersuniform. På våren 1945 sa Goebbels följande på radion: "Berlin har blivit vår frontlinje. Jag kommer att stanna här med mina medarbetare. Även min fru och mina barn är här, och här kommer de att stanna!.

Medan Stalins soldater gick in i Berlin var Goebbels i Hitlers bunker och frågade denne om han fick följa honom även i döden. Han hämtade sin fru och barn och tog med den till bunkern. Barnens ankomst till bunkern skedde givetvis inte obemärkt, och när folket i bunkern började förstå varför de var där skall de ha bett paret Goebbels att skona deras liv. Det hjälpte dock inte. Den 1 maj 1945 gav Magda Goebbels (44) sina barn någon slags dryck så att de somnade varefter hon gav dem gift så att de dog. De var då i åldrarna 12, 11, 9, 8, 7 (samma dag) och 4 år gamla. Några timmar senare gick Goebbels (48) och Magda (44) upp till bunkerns trädgård där vakten enligt order sköt dem med två skott i nacken. Deras kroppar dränktes därefter i bensin och tändes på.
Det finns dock olika versioner om hur de mötte döden - en annan version säger att Goebbels först sköt sin fru och sedan sig själv.

Goebbels lär vid något tillfälle ha sagt: "Vi kommer att gå till historien som antingen de största av statsmän eller som de största av brottslingar". Han visste inte hur rätt han skulle få.

Här kan du läsa den sista artikeln som Goebbels skrev i veckotidningen Das Reich den 22 april 1945.
Och här finns bra länkar där Goebbels tal översatta till engelska.
Källor:
Dvd-skivan "Nazi hierarchs" (dokumentär)
» jewishvirtuallibrary
» wikipedia
» historylearningsite