Artur Axmann

Titel:
Hitlerjugend ledare 1940-1945
Levde: 
1913 - 1996  (83 år)
Historia
Artur Axmann föddes i Hagen, Tyskland, den 18 februari 1913, men från tre års ålder växte han upp i stadsdelen Wedding i Berlin. Femton år gammal (1928) bildade han den första HitlerJugend-gruppen i Westfalen. I början av 1930 förbjöds eller införlivades alla existerande ungdomsorganisationer i HitlerJugend. De tyska ungdomarna utsattes för en hetsig propaganda – de hjärntvättades med nazistiska idéer och utsattes för ett starkt tryck att de på fritiden skulle ägna sig åt HitlerJugend. Till slut engagerade HitlerJugend i stort sett alla pojkar mellan 10 till 18 års ålder. Även flickor hade en liknande organisation, den kallades för BDM som stod för Bund Deutscher Mädel. För dessa barn gällde det att inflytandet från föräldrarna skulle vara så minimalt som möjligt.

Nitton år gammal (1932) kallades Axmann till Reichsleitung som var den högsta nivån, inom NSDAP (bortsett från Führern förstås). De som blev anställda inom Reichsleitung var direkt underställda Hitler. NSDAP står för Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei som på svenska blir Nationalsocialistiska tyska arbetarepartiet . Där fick han uppgiften att utbilda ungdomar till "totalt lojala medborgare". Året därpå (1933) blev han chef över Social Office of the Reich Youth Leadership. Fram till maj 1940 deltog han i perioder även aktivt i kriget vid Västfronten där han miste sin högra arm. I augusti 1940 övertog han ledarskapet i Reich Youth Leader of the Nazi Party.

Den 4 januari 1944 fick Axmann den "tyska orden" som var den finaste hedersbetygelse som Nazistpartiet kunde ge till någon.
Under Hitlers sista dagar var Axmann närvarande i dennes bunker, men lyckades klara sig undan att bli tillfångatagen av Sovjets trupper den 1 maj 1945. I december samma år arresterades han dock när en hemligt Naziströrelse som han organiserat avslöjades. Vid Nürnbergrättegången dömdes han i maj 1949 till 3 år och 3 månaders fängelse. Efter fängelsetiden arbetade han som säljare i Gelsenkirchen och i Berlin.

I augusti 1958 dömde en Västtysk "avnazifieringsdomstol" Axmann till 35 000 marks (ungefär 3000 pund) i böter, vilket var halva av hans fastighets värde i Berlin. Domstolen fann Axmann skyldig till att ha hjärntvättat tyska ungdomar i den nationalsocialistiska andan ända fram till "tredje rikets" fall. Dock avgjorde de att han varit nazist för sin inre övertygelses skull - snarare än på underlag av grundmotiven och förklarades inte skyldig till några brott under Nazisttiden.
Under rättegången berättade Axmann att han hade hört skottet när Hitler begick självmord och att han senare också sett Martin Bormanns kropp ligga på en bro i Berlin. Sistnämnda måste dock anses vara något osäkert eftersom Bormann försvann under slutstriderna i Berlin 1945 och var sedan spårlöst borta och dödförklarades av den västtyska regeringen 1973.
Axmann dog den 24 oktober 1996 i Berlin, 83 år gammal.
Källor: