Heinrich Himmler

Titel:
Reichsführer-SS 1934-1945
Levde: 
1900 - 1945  (44 år - självmord)
Historia
Heinrich Luitpold Himmler föddes i en medelklassfamilj nära München, Tyskland, den 7 oktober 1900 som son till Gebhardt Himmler och Anna Heyder. Himmlers farfar hade varit privatlärare åt Bayerska kungahuset och fadern ordnade så att Himmler fick självaste kronprinsen av Bayern, Ludwig III (1845-1921) som gudfar. Vid Himmlers födelse var Luitpold (1821-1912) kung i Bayern och troligt är väl att Himmler fick sitt mellannamn efter denne.

Himmler studerade vid högskolan vid Landshut, Bayern. Efter skolan blev han utsedd till officersaspirant (1918) och gick med i Bayerns 11:e regemente för att delta i första världskriget. Strax innan han skulle sändas ut i kriget som officer slutade dock kriget och han blev utskriven från militären utan att ha deltagit i någon strid.

Himmler som liten Från början var det tänkt att Himmler skulle bli bonde och 1919 började han därför en utbildning på tekniska högskolan i München, där han tog examen 1922. Under sin tid som student var han aktiv medlem i flera studentklubbar. Ungefär samtidigt blev han också medlem i Freikorps som var en paramilitär frikår som bestod av tyska militärer som deltagit i första världskriget och som var förbittrade över att Tyskland förlorat kriget. Han var även med i den högerradikala gruppen Reichkkriegsflagge. 1923 ansökte han om att få bli medlem i Nazistpartiet som anställde Freikorpsmedlemmar till den nya nazistiska stormtruppenheten som kallades för Sturmabteilung (SA). Samma år blev han Feldwebel(sergeant) i Reichkkriegsflagge.

Himmler deltog i den så kallade Ölkällarkuppen den 8-9 november 1923 när Nazistpartiet, med Adolf Hitler i spetsen, försökte göra ett kuppförsök i München och störta regeringen. Himmler bar vid kuppen den kejserliga krigsflaggan. Kuppen misslyckades dock och Hitler arresterades och hamnade i fängsligt förvar. Himmler däremot klarade sig undan. Efter kuppens fiasko gick NSDAP mer eller mindre i upplösning, och Himmler sysslade mellan åren 1923-1925 med andra saker - bland annat hönsuppfödning. Det gick emellertid inte så bra så efter en tid återvände han till Nazistpartiet.

Himmler med sin fru Margaret och dotter Gudrun År 1927 (eller 1928, olika uppgifter förekommer) gifte han sig med Margaret Bodensom han fick dottern Gudrun med. Äktenskapet med "Marga" säg inte ha varit så bra och han inledde ett förhållande med sin sekreterare, Hedwig Potthast som han fick två barn ihop med: Helge 1942 och Nanette Doreathea 1944.

I partiet blev han snart utsedd till vice distriktchef och assisterande gauleiter(ledare för ett partidistrikt) för övre Bayern. Han blev dessutom sekreterare till SA-chefen Franz Pfeffer von Salomon (1888-1968). Åren 1927-1929 lade han sin energi på att jobba sig upp så han skulle kunna ta över chefsjobbet. Då Erhard Heiden (1901-1933) sökte avsked 1929 tog Himmler över efter denne som chef för Hitlers personliga livvaktsstyrka, Schutzstaffel SS .
Medlemsantalet i SS hade under Heidens ledning sjunkit från omkring 1000 år 1927 till 280 personer. Nedgången skyllde man i stor grad på påtryckningar från SA-ledningen, som önskade upplösa organisationen. När NSDAP kom till makten fyra år senare (1933) hade SS medlemmar ökat till 52 000. Kraven för att få bli medlem i SS var dock hårda, man skulle vara "arier", ha en viss längd och dessutom fick man inte vara med i brottsregistret (självklart med undantag av det man gjort under tjänsten i SA eller SS före maktövertagandet).
Himmler ville skilja på SA och SS och hösten 1933 införde han att SS skulle bära svarta uniformer, medan SA hade kvar sina bruna (SA brukade kallas "brunskjortorna").
1933 satte Himmler upp det första koncentrationslägret, som kom att bli i Dachau.

Himmler och Hermann Göring tyckte att SA-ledningen, särskilt Ernst Röhm, utgjorde ett hot mot partiledningen. Röhm pratade om en revolution som skulle slutföra det som blivit avbrutet vid "ölkällarkuppen" 1923. Himmler och Göring, som var i den innersta kretsen kring Hitler, övertalade denne att något måste göras för att stoppa SA. Resultatet blev det som kallas för 'de långa knivarnas natt' som inträffade 30 juni 1934. Himmler fick då tillsammans med bland annat Göring, Reinhard Heydrich, Kurt Daluege och Walter Schellenberg (1910-1952) i uppdrag att utföra arresteringar och avrättningar i Berlin. Röhm och över hundra andra av medlemmarna i SA-organisationen greps och avrättades.
Dagen därpå godkände Hitler bruket av Reichsführer-SS som gradbeteckning och Himmler kom därmed i samma gradnivå som en generalfältmarskalk.

Heinrich HimmlerÅr 1936 fick Himmler ännu mera makt när poliskåren blev underställd SS. Landespolizei (statspolisen) ändrades till Ordnungspolizei (Orpo) och inlemmat i SS organisation. Den hemliga polisen, Sicherheitspolizei blev också underställt SS. 1939 utvidgades det till det mycket större Reichssicherheitshauptamt (RSHA). Samtidigt utvecklades en ny militär gren som i början kallades SS-Verfügungstruppe, senare mer känd som Waffen-SS.

Efter de långa knivarnas natt fick SS-Totenkopfverbrände i uppdrag att organisera och administrera "tredje rikets" koncentrationsläger. Efter 1941 omfattade detta även lägren i det ockuperade Polen. Samtidigt hade SS underrättelsetjänst Sicherheitsdienst (SD) uppgiften att spåra upp judar, zigenare, homosexuella, kommunister och andra som på grund av ras eller politiska åsikter räknades som undermänniskor eller oppositionella.

På grund av sina arbetsuppgifter blev Himmler en av de mest centrala personerna för förintelsen ("Vernichtung" som de själva sa), det vill säga försöket till utrotning av judar och andra folkgrupper. Himmler sägs ha varit fanatisk i sin tro på NSDAP:s rasteorier.

Under andra världskriget växte SS militära gren, Waffen-SS, kraftigt. Man började etablera enheter bestående av medlemmar från de ockuperade länderna. Som ett resultat av striden mellan SD och Wehrmachts underrättelsetjänst Abwehr fick Himmler 1944 ännu mera makt. Efter 20 juli-attentatet mot Hitler blev många chefer i Abwehr avrättade för sin roll i komplotten och Himmler fick till slut Hitler att upplösa Abwehr vilket gjorde att SD blev den enda underrättelsetjänsten. Mot slutet av 1944 blev han även befälhavare för några armégrupper vilket han dock lyckades mindre bra med och han blev snart bortflyttad från den positionen. Han blev istället utnämnd till inrikesminister och många räknade honom som Hitlers efterträdare. Senare forskning visar dock att Hitler aldrig haft detta i tankarna.

Som mest styrde Himmler över 20 koncentrationsläger och 900 arbetsläger. De ingick i hans plan att kuva de ockuperade folken. Lägren sköttes av SS och omgavs av hemlighet och rädsla, något som var nödvändigt för ett effektivt massmordsprojekt. Judar som var tillräckligt friska fick arbeta innan de dödades. Lägren låg nära järnvägslinjer så att det var lätt att få dit folk. Det största lägret byggdes i industristan Oswiecim, Auschwitz, i den del av Polen som var inlemmat i Tyskland. Lägerkommendant i Auschwitz var SS-major Rudolf Höss.

Heinrich Himmler Himmler var som sagt en av de viktigaste personerna i rikets försvar. På våren 1945 hade han emellertid förlorat tron på att Tyskland skulle vinna kriget så han bestämde sig för att rädda det som räddas kunde. Han kom till den slutsatsen att det enda sättet regimen skulle överleva var genom att söka fred med de allierade. Han kontaktade därför Folke Bernadotte i Lübeck och började förhandla med denne. Hans tanke var att om de västliga allierade gick med på fred kunde deras styrkor frigöras till att kämpa mot ryssarna i öst, och han hoppades även att Storbritannien och USA skulle ansluta sig till Tyskland i kampen mot Sovjetunionen.
Då Hitler fick höra om Himmlers förhandlingar kungjorde han att Himmler var en förrädare och tog ifrån honom alla titlar och grader och beordrade att han skulle skjutas. Himmler var vid den här tiden Reichführer SS, chef för polisen, rikskommisarie för den tyska nationen, inrikesminister, chef för Volkssturm (folkstorm). Sistnämnda, volkssturm, sattes in som en sista desperat försök att försvara tysk territorium. Himmlers förräderi blev ett hårt slag för Hitler som vid den här tidpunkten befann sig i sin bunker i Berlin.

Himmlers förhandlingar med Bernadotte misslyckades - och efter vad han gjort kunde han inte heller återvända till Berlin så han slog sig ihop med Karl Dönitz som var kommendant för styrkorna i Polen. Hitlers order om att skjuta Himmler nådde aldrig Dönitz. Efter Hitlers självmord tog Dönitz över som statschef och Himmler anslöt sig till dennes regering, men den 6 maj 1945 blev han avsatt av Dönitz som ville framstå i bättre ljus hos de allierade och därför stötte bort Himmler som då var regeringens mest beryktade person. Himmler kontaktade Eisenhowers högkvarter där han meddelade att han tänkte lämna över hela Tyskland till de allierade - bara han slapp att bli åtalad som en nazistledare. Eisenhower vägrade att ha något att göra med Himmler som därefter förkunnades vara en stor krigsförbrytare. Oönskad av sina forna kolleger och jagad av de allierade vandrade Himmler i flera dagar runt Flensburg nära den Danska gränsen. Där höll Dönitz Flensburgregering till (som existerade 2-23 maj).

Himmler efter självmordet För att rädda sig undan arrestering förklädde han sig genom att raka av sig mustaschen och sätta en lapp framför ena ögat. Han utgav sig för att vara sergeantmajor av den hemliga militärpolisen och kallade sig för Heinrich Hitzinger. Förhoppningen var att kunna återvända till Bayern. Han hade försett sig med en massa falska dokument, men den brittiska armén blev ändå misstänksam och den 22 maj arresterades han och väl i fångenskap blev han snart igenkänd och avslöjad. Himmler skulle stå till svars för sina brott vid Nürnbergsprocessen tillsammans med andra högt uppsatta tyska nazistledare – men han begick självmord innan de hann åtala honom. Han svalde en cyanidkapsel den 23 maj 1945, 44 år gammal.
Källor:
Dvd-skiva nr 15 i dokumentärserien World at war
» ww2db.com
» holocaust-history
» en.wikipedia