Folke Bernadotte

Titel:
Svensk diplomat, Rödakorsledare, medlare. Sonson till Oscar II
Levde: 
1895 - 1948  (53 år - mördad)
Historia
Folke Bernadotte föddes den 2 januari 1895 i Stockholm som son till prins Oscar Bernadotte (36) och Ebba Munch af Fulkila (36). Folkes farfar var alltså Oscar II.

Bernadotte tog studentexamen i Stockholm 1913 och började därefter på officersutbildning vid kavalleriskola. Han tog officersexamen 1915 och blev löjtnant vid Livregementets dragoner tre år senare. Han avancerade så småningom till ryttmästare (1930) och under beredskapsåren blev han major.
Den 1 december 1928 var han i USA där han gifte sig med Estelle Manville (1904-1984) som han första gången träffat på Rivieran. De bosatte sig på Djurgården, Stockholm och fick så småningom 4 barn.

År 1937 blev han ledare för den svenska scoutrörelsen och 1943 blev han vice ordförande för Svenska Röda Korset där hans farbror Karl Bernadotte (82) var ordförande. Under kriget ledde Bernadotte flera räddningsaktioner och 1943 och 1944 organiserade han, tillsammans med den lettiske företagaren Gilel Storch (1902-1983), hjälpsändningar med livsmedel till judiska fångar i nazistiska koncentrationsläger. Man lyckades få iväg cirka 70 000 paket.
I slutet av kriget planerade man från svensk sida att försöka få hem de danskar och norrmän som satt i de tyska lägren. Planerna gjordes tillsammans med det norska sändebudet Niels Christian Ditleff. Man gav förslaget att Bernadotte skulle sändas till Tyskland för att förhandla om saken.
Folke BernadotteBernadotte gjorde fyra resor till Tyskland för att diskutera saken och han träffade bland annat SS-chefen Heinrich Himmler, utrikesministern Joachim von Ribbentrop och chefen för den tyska säkerhetspolisen, Ernst Kaltenbrunner.
Den svenska taktiken gick ut på att i början lägga fram mycket begränsade önskemål, eftersom man var rädd för att få avslag. Efter utdragna överläggningar gav Himmler honom lov att samla alla skandinaviska fångar till ett koncentrationsläger, Neuengamme, i närheten av Hamburg. Om beslutet skulle avslöjas skulle dock avtalet upphöra att gälla direkt.
Bernadotte och alla hans medhjälpare åkte med andra ord runt till olika läger och hämtade skandinaver i vitmålade bussar med ett rött kors på, som de sedan körde till Neuengamme. Bussarna var vitmålade så att de allierade inte skulle fälla bomber på dem av misstag. Transporterna gick dygnet runt i cirka två månader och allt som allt räddades omkring 15 000 människor från döden.

Efter kriget fick han av FN:s generalförsamling, den 20 maj 1948, i uppdrag att bli medlare i Palestina. Målsättningen var att få till vapenstillestånd vilket han klarade i juni samma år. Den 17 september (1948) var han i Jerusalem för att träffa stadens militärguvernör. Bilen han färdades i stoppades av israeliska män i en arméjeep som sedan sköt ihjäl Bernadotte och hans adjutant. Dådet utfördes av en sionistisk organisation som kallas för Lehi, också känd som Sternligan. Dessa tyckte att Bernadotte stod i vägen för deras mål, ett "Stor-Israel" där även Transjordanien skulle ingå. Mordet blev aldrig offentligt uppklarat, och mördarna gick straffria. Bernadotte blev 53 år gammal. Hans kropp fördes hem till Sverige där den begravdes.
Källor:
Svenskt biografiskt lexikon (SBL) cd-skiva