Rudolf Hess

Titel:
Obergruppenführer
Levde: 
1894 - 1987  (93 år - självmord)
Historia
Rudolf Hess föddes i Alexandria, Egypten, den 26 april 1894 som son till en framgångsrik grosshandlare. Hess kom inte till Tyskland förrän han var fjorton år gammal. Tjugo år gammal, vid första världskrigets utbrott 1914, anmälde han sig frivilligt till den tyska armén, mest för att komma ifrån kontrollen över sin dominerande far. Fadern hade vägrat att låta honom utbilda sig vid universitetet och ville istället att han skulle göra karriär inom familjeföretaget. I första världskriget sårades han två gånger och utbildade sig sedan till pilot. Efter kriget gick han med i Freikorps ("frikåren") som var en paramilitär organisation av före detta soldater som deltagit i första världskriget. "Frikåren" var ofta involverade i att slå ner komunistiska revolter i Tyskland.
Källor: