Walter von Brauchitsch

Titel:
Tysk generalfältmarskalk och ÖB för armén 1938-1941
Levde: 
1881 - 1948  (67 år)
Historia
Walter von Brauchitsch föddes den 4 oktober 1881 i Berlin som son till Bernhard von Brauchitsch som var general i kavalleriet. Brauchitsch egen militära bana startade när han började i den Preussiska vaktkåren i mars 1900. Under första världskriget ingick han som officer i generalstaben.

Efter att Adolf Hitler kommit till makten expanderade den tyska armén fort vilket ledde till att Brauchitsch fick tillfälle att bli chef över ett östpreussiskt militärdistrikt där han kommenderade över grupp 4 i Leipzig. 1938 befordrade Hitler honom till överbefälhavare inom armen. Så snart han började sin nya tjänst blev han medveten om alla konspirationer från de andra officerarna mot Hitler. De försökte upprepade gånger övertala Brauchitsch, som ju nu blivit deras chef, att leda den kommande statskuppen, men Brauchitsch vägrade. Trots att Brauchitsch tyckte illa om många av Hitlers planer vägrade han att involveras i konspirationen mot honom. Han skall dock ha yttrat följande: 'jag själv tänker inte göra någonting – dock tänker jag inte stoppa någon annan från att agera'.

I februari 1938 skiljde han sig från sin fru och gifte den 24 september samma år om sig med Charlotte Schmidt som var en fanatisk anhängare av nazisterna.
Sporrad av de andra officerarna, bland annat Franz Halder (55), sökte Brauchitsch i november 1939 audiens hos Hitler för att försöka övertyga denne att han skulle överge sin plan om erövring eftersom Tyskland aldrig skulle kunna vinna ett europeiskt krig. Hitler blev rasande och skällde, skrek och förolämpade Brauchitsch som sägs skakande och vit av rädsla ha gått därifrån.

Trots detta blev Brauchitsch (59) fältmarskalk året därpå (1940) och var nyckeln till Hitlers blixtkrig mot väst. Efter att han misslyckats att ta Moskva föll han i onåd hos Hitler och när han sedan fick en hjärtattack blev han avsatt (19 december 1941).
Efter kriget blev Brauchitsch arresterad på sin egendom i Schleswig-Holstein. Han satt i brittisk fångenskap maj 1945-oktober 1948. Han inkallades som vittne i Nürnbergrättegången (Nürnbergprocessen) som pågick november 1945 till oktober 1946. Själv skulle han ställas inför rätta av den Brittiska Militärdomstolen 1949 men den 18 oktober 1948 dog han av hjärtfel på ett brittiskt militärsjukhus i Hamburg, 67 år gammal.
Källor: