Neville Chamberlain

Titel:
Brittisk premiärminister 1937-1940
Levde: 
1869 - 1940  (71 år)
Historia
Neville Chamberlain föddes den 18 mars 1869 i Birmingham, England, som son till borgmästaren i Birmingham Joseph Chamberlain (1836-1914) och dennes hustru Florence Kenrick. Efter sin utbildning reste han vid 22 års ålder till Bahamas där han skötte sin fars plantage.

När han 1897 kom tillbaka till England började han göra affärer i koppar och mässing industrin. Han var aktiv i lokalpolitiken och 1915, vid 46 års ålder, valdes han till borgmästare i Birmingham vilket han var i ett år. Tre år senare (1918) blev han invald i underhuset för unionspartiet. Åren 1924-1929 var han hälsovårdsminister i den konservativa regeringen där han gjorde betydande insatser - bland annat satte han igång ett betydelsefullt bostadsbyggande.
Vid 62 års ålder (1931) valdes han till finansminister i den nationella regeringen. Den brittiska industrin hade stort förtroende för honom och i maj 1937 efterträdde han Stanley Baldwin (1867-1947) som partiledare vilket också innebar premiärministerposten. Europa var vid den här tiden inne i ett politiskt hotfullt läge, bland annat efter Antikominternpakten mellan Nazityskland och Japan som ingicks i november 1936 och som även Italien anslöt sig till 1937. Paktens författare var den blivande tyska utrikesminister Joachim von Ribbentrop. Pakten innebar att Storbritannien (och dess imperium) hotades av anfall från Tyskland i Europa, av Italien kring Medelhavet och av Japan i Fjärran Östern.
Trots att Chamberlain var oerfaren av utrikespolitik tog han så småningom över ledningen av den brittiska utrikespolitiken. Hans plan var att förhindra krig genom att stödja den fredsvänliga moderata gruppen i Berlin. I mars 1938 erbjöd därför Storbritannien – under särskilda förbehåll – kolonier i Afrika till Tyskland.
Chamberlain och Hitler Den 29 september 1938 ingick britterna ett avtal med Tyskland, Frankrike och Italien som tvingade Tjeckoslovakien att avstå Sudetområdet till Tyskland. Avtalet kallas för Münchenavtalet eftersom det ingicks i München, och Tjeckerna själva hade ingen talan i saken. Med hjälp av avtalet hoppades man att Hitler skulle nöja sig med Sudetlandet och att de på så vis skulle undvika krig.
Britterna funderade även på ekonomiska avtal med Tyskland som skulle upprätta industrikarteller mellan Storbritannien, Tyskland och USA.

När Hitler i mars 1939 tog resten av Tjeckoslovakien och den 1 september 1939 även anföll Polen var detta ett stort bakslag för Chamberlains fredsinriktade utrikespolitik. Två dagar senare förklarade Chamberlain krig mot Tyskland. Han övervägde ändå en fredsförhandling med Tyskland vilket kan förklara den passiva krigföringen av britterna. Passiviteten från Storbritannien kom att kallas för Låtsaskriget (Phony War) eftersom inga militära operationer förekom från Storbritannien eller Frankrikes sida, trots att de förklarat krig mot Tyskland. Följden blev att Polen kände sig bedragen av sina allierade. När sedan Tyskland ockuperade Danmark och Norge i maj 1940 blev kritiken för hård mot Chamberlain och hans krigsföring och han tvingades avgå (10 maj 1940). Winston Churchill (65) avlöste honom som brittisk premiärminister.
Chamberlain dog sex månader senare, den 9 november 1940, 71 år gammal.
Källor: