Hermann Fegelein

Titel:
Obergruppenführer (Waffen-SS)
Levde: 
1906 - 1945  (39 år) (avrättad)
Historia
Herrman Fegelein föddes i Ansbach i Bayern. Hästar och ridning blev tidigt hans stora intresse. När faderns ridskola i München tvingades stänga p.g.a. depressionen på 1920-talet tog Fegelein värvning i kavalleriet och deltog, som så många andra blivande nazikoryféer, i en av de högermilitanta frikårerna. En kort tid tjänstgjorde han även i den bayerska statspolisen innan han började arbeta som stallpojke hos Christian Weber.

Weber var en av de första medlemmarna i Nazistpartiet och enligt vissa rykten utnyttjade den bildsköne Fegelein sin beskyddares homosexualitet för egen vinnings skull. Vid denna tid tävlade Fegelein även professionellt i ridning och kom även att ingå i den tyska OS-truppen 1936.

På samma sätt som han vunnit Webers förtroende charmade han även självaste Heinrich Himmler. SS-chefen favoriserade honom med statusmässiga uppdrag och 1937 fick han ansvaret för SS’ nyinrättade ridskola i München, som endast var öppen för adeln och de näringslivstoppar som gav donationer till Martin Bormanns industrifond.

1941 blev Fegelein befälhavare för SS’ nybildade kavalleribrigad som förstärktes av soldater ur det beryktade Totenkopf-regementet. Inledningsvis var de rasmässiga antagningskraven höga men i takt med de allt ökande förlusterna, tvingades man 1942 rekrytera även icke-tyskar, främst s.k. folktyskar, utomlands (i detta fall i Ungern) infödda eller naturaliserade tyskar utan medborgarskap. I samband med detta uppgraderades brigaden till en division och sattes in på östfronten där dess främsta funktion var att rensa upp förbipasserade sovjetiska arméförband bakom fronten. När brigaden var som störst uppgick den till 9000 man och innehöll vid sidan av kavalleriet en motoriserad spaningsenhet, tungt luftvärn samt en pansarvärnspluton.

Rytteriets effektivitet i svårframkomlig terräng gjorde att divisionens huvudsakliga uppgift kom att bli partisanbekämpning. När man under sommaren 1941 finkammade det vidsträckta Pripetträsket i Vitryssland på jakt efter partisaner kompletterades uppdraget med en direkt order från Himmler om att även ”hantera” judar. 14 000 judar blev antingen arkebuserade eller neddrivna i sumpmarkerna av kavalleribrigaden.
Vid den tyska sommaroffensiven 1942 förflyttades divisionen till fronten och ingick i armégrupp Mitt med fokus på Moskva. I början på 1943 blev man inblandad i hårda strider i området runt Kursk, där partisanerna behärskade ett stort område bestående av 500 byar. Partisanbekämpningen blev framgångsrik och Fegelein belönades med Riddarkorset av Järnkorset, den främsta tyska utmärkelsen.

1943 sårades Fegelein vid Charkov, varpå Himmler placerade honom vid Führerns högkvarters som sin officielle förbindelseofficer. Vid denna tid blev Fegelein även kommendant för SS’ ridklubb i slottet i österrikiska Fischhorn. Ridklubben var den enda avdelningen inom SS som inte förklarades som olaglig vid Nürnbergrättegången. Den huvudsakliga verksamheten i Fischhorn var dock en annan. Här låg det som kom att bli det administrativa centrumet för hanteringen av de skatter i form av bl.a. guld, juveler och konst som man rövat i de ockuperade länderna. Verksamheten omfattade även framställning av förfalskade id-handlingar till de framstående nazisters flyktplaner vid tiden för sammanbrottet.

För att Eva Braun skulle kunna uppträda mer öppet i Hitlers sällskap hade denne länge försökt få hennes syster Margarete (Gretl) ingift i sin krets, vilket dock blev allt svårare till följd av dennas promiskuösa leverne. Hitlers plan var att Eva, via Gretl, skulle kunna uppträda i hans närhet, även i officiella sammanhang. Fegelein, som var känd för att ägna sig åt samma utsvävande liv som Gretl, följde Hitlers uppmaning att gifta sig med henne. När bröllopet ägde rum den 3 juni 1944 var Gretl gravid med en annan mans barn. Fegelein var sedan tidigare god vän med Eva Braun. De dansade och red tillsammans, men det är inte troligt att de hade ett förhållande. Till det var Eva alltför hängiven Hitler och den ambitiöse och beräknande Fegelein torde inte ha ansett en sådan affär vara värd risken.

Hans ställning som förbindelseofficer innebar att han tillsammans med Martin Bormann kontrollerade vem som hade tillträde till Hitlers bunker. Mellan Bormann och Himmler hade en maktkamp pågått ända sedan attentatsförsöket mot Hitler, då Fegelein f.ö. sårades. Samvaron med Bormann kom nu att resultera i att Fegelein i hemlighet lierade sig med denne och svek sin överordnade och beskyddare. Bormann, som även knutit delar av Wehrmacht till sin fraktion, lockade Fegelein med en framtida post som SS-chef.

Fegelein var illa omtyckt av den militära ledningen i Wehrmacht. Han ansågs arrogant, vulgär och med en "fruktansvärd münchendialekt". Trots det medverkade han till att en fängslad Wehrmachtofficer, oskyldigt anklagad för inblandning i attentatet mot Hitler, frisläpptes. Officeren var dessutom nära vän till en av Fegeleins värsta kritiker.

Fegelein befann sig i Hitlers bunker fram till tiden för Berlins fall men avvek i slutet av april 1945. Han arresterades dock av Gestapo i sitt hem med förfalskade id-handlingar, pengar och smycken tillsammans med en älskarinna som enligt vissa källor kan ha varit en allierad spion. Hitler satte samman flyktförsöket med Himmlers fredsoperationer med de västallierade. Av en brevväxling mellan systrarna Braun framgår dock att de levde i tron att Fegelein skulle organisera ett gerillakrig bakom de ryska linjerna!

Hitler hade efter Eva Brauns vädjanden först tänkt skona Fegelein men ändrade sig när det blev känt att Himmler erbjudit västmakterna villkorslös kapitulation. General Wilhelm Mohnke, som ledde försvaret av rikskansliet varunder bunkern var placerad, fick Hitlers uppdrag att organisera en snabb rättegång. Denna gick dock inte att genomföra då den kraftigt berusade och mentalt nedbrutne Fegelein inte var ”i stånd att stå inför rätta, eller ens stå”. Enligt vissa källor påskyndade Hitler avrättningen för att slippa bli svåger med en förrädare i livet när han dagen därpå gifte sig med Eva Braun.

Text: Patrik Jakobsson, fil.kand. i historia, arkivarie vid Regeringskansliet
Källor:
Beevor: Berlin – slutstriden 1945
Bishop: SS – Hitlers utländska divisioner
Bishop: Waffen-SS divisioner 1939-1945
Knopp: SS – ondskans mäktiga redskap

Willmott, Cross, Messenger: Andra världskriget
Wolke: SS – ondskans garde (Populär historia nr. 9/08)