Gustav V Bernadotte

Titel:
Svensk kung 1907-1950
Levde: 
1858 - 1950  (92 år)
Historia
Oskar Gustav Adolf Bernadotte föddes på Drottningholms slott den 16 juni 1858 som son till den blivande svenska kungen Oskar (II) (29) och Sofia av Nassau (21).

Redan i vaggan fick han titeln "hertig av Värmland", och när hans far blev kung 1872, blev Gustav kronprins av Sverige och Norge. 1875 blev han också underlöjtnant i Svea livgarde, Livregementets dragonkår, Värmlands regemente, Norske jægercorps och Kavaleribrigaden.

När han fyllde arton år den 16 juni 1876 förklarades han myndig, och tog i december samma år ett så kallat "mogenhetsexamen". 1877-1878 studerade han sedan vid Uppsala universitet och därpå gjorde han en omfattande europeisk rundresa under namnet greve av Tullgarn som pågick från oktober 1878 och ett år framåt. Väl hemkommen var han på föreläsningar vid krigshögskolan i Stockholm samt var på hösten 1880 på nytt vid Uppsala universitet.

Den 20 september 1881 vid 23 års ålder gifte han sig i Karlsruhe i sydvästra Tyskland med prinsessan Sofia Maria Viktoria av Baden, som var nitton år gammal. Hon var enda dotter till storhertig Fredrik av Baden och dennes hustru storhertiginnan Louise (dotter av kejsar Vilhelm I). De fick med tiden sönerna:
1) Gustaf VI Adolf 1882-1973
2) Vilhelm Bernadotte 1884-1965
3) Erik Bernadotte 1889-1918.

Han avancerade så småningom till överste och 1884 blev han generalmajor och chef för livgardesbrigaden. 1889-1896 var han också chef för fjärde arméfördelningen samt befordrades 1892 till generallöjtnant och sex år senare till general i Sverige och Norges arméer.

Den 8 december 1907 besteg han tronen som Svensk kung. Som kung var han en ivrig och skicklig jägare och idrottsman, och han bidrog energiskt till utvecklingen av svenskt idrottsliv. Gustav var en duktig tennisspelare och när han tävlade gjorde han det under namnet "Mr G". Han var även musikalisk begåvad.

När första världskriget bröt ut 1914, deltog han i det så kallade Trekungamötet i Malmö den 18-19 december samma år. Deltog gjorde, förutom han själv, den norske kungen, Haakon VII och den danska kungen Kristian X. Tillsammans med sina ministrar diskuterade de krigsläget och beslutade att föra en nordisk neutralitetspolitik.

Gustav VNär andra världskriget bröt ut ställdes Gustav inför en del hårda prov.
I samråd med utrikesminister Rickard Johannes Sandler (1884-1964) tog Gustav initiativ till ett statschefsmöte i Stockholm i oktober 1939. Syftet med mötet var att stödja det hotade Finland. Under regeringskrisen efter det ryska anfallet på Finland använde han hela sitt inflytande för att åstadkomma en samlingsregering.
Våren 1940 fastslog han i ett brev till Adolf Hitler sitt och regeringens beslut att åt alla håll försvara rikets gränser. Det mest debatterade och omstridda ingripandet skedde i samband med Tysklands begäran att få transitera trupper från Norge till Finland efter utbrottet av det tysk-ryska kriget vid midsommar 1941. Gustav stödde utrikesministern i samlingsregeringen Christian Günthers (1886-1966) riktlinjer. Kungen, liksom regeringen, hade endast ett mål: att med bevarad självständighet hålla Sverige utanför kriget.

På sin 85-årsdag (1943) höll han ett "borggårdstal" där han sa: "Det är min bestämda mening att en konstitutionell konung under vanliga förhållanden icke bör uppträda såsom ledare i den ena eller andra riktningen annat än i undantagsfall. Men under nu rådande stora världskris har jag ansett det vara min oavvisliga plikt att vid flera tillfällen söka hjälpa landet ur stundens svårigheter". Något år senare godkände han en förfrågan från Raoul Wallenberg som skulle på räddningsuppdrag till Ungern och rädda judar undan koncentrationslägren. Wallenberg ville inte fastna i protokoll och pappersexercis och begärde därför fullmakt att göra affärer och avtal med vem han ville utan att behöva kontakta ambassaden först. Gustav godkände detta.

Med krigsslutet var hans politiska roll i stort sett över. Åldern började också ta ut sin rätt. "Först det där med Norge och sedan två världskrig, det är för mycket", skall han ha sagt sommaren 1945. De sista åren präglades hans liv av ålderskrämpor, fast i det längsta försökte han uppfylla sina officiella roller. Han oroades av kommunismens frammarsch i Europa och den allt annat än fredliga utvecklingen i världen.

Gustav dog den 29 oktober 1950 kl. 8.35, 92 år gammal. Då hade han varit kung i 42 år och 10 månader. Nästa som tog över tronen var hans son Gustaf VI Adolf.
Källor:
Svenskt biografiskt lexikon (SBL) cd-skiva